Sale!

HY03-Hygrometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ภายใน ภายนอก เครื่องวัดความชื้น และนาฬิกา HTC2

฿1,350.00 ฿890.00

แสดงผลอุณหภูมิ ภายใน ภายนอก ความชื้นและเวลา พร้อมๆกัน ได้

Description

Hygrometer

Hygrometer ช่วงอุณหภูมิที่สามารถวัดได้: -50~ 70 °C (-58~ 158°F)

 • ช่วงความชื้นที่สามารถวัดได้: 10%-99% RH
 • ความละเอียด (Resolution): temperature: 0.1°C(0.1°F), , humidity 1% RH
 • ความแม่นยำ (Accuracy): temperature: -1 °C (1.8°F), humidity: -5% RH(40%-80%)
 • Power supply: 1.5V (AAA size) x 1
 • น้ำหนัก: 125กรัม
 • Storage condition: -20°C~60°C, 20~80%RH
 • แสดงผลอุณหภูมิ ภายใน ภายนอก ความชื้นและเวลา พร้อมๆกัน ได้
 • สามารถบันทึกค่าสูงสุดจากการวัด
 • เลือกรูปแบบการแสดงผลเวลาได้
 • สามารถแสดงผลอุณหภูมิ แบบ Celsius และ Fahrenheit
 • มีฟังชั่นการตั้งปลุก
 • มีเวลา และปฏิทินแสดงผลวันที่

Features:

 • Large LCD display, multi-function.
 • Indoor & outdoor temperature display, indoor humidity display and time display.
 • Memory of MAX & MIN measuring value.
 • 12 hour / 24 hour displaying system selectable.
 • Degree C & F unit selectable.
 • Clock, Date & Calendar function (month and date).
 • Everyday alarm function.
 • Desk-top placing or Wall Hanging.
 • Low power consumption.
 • High stability & accuracy.

Specification:

 • Device color: White
 • Temperature range: Indoor & Outdoor -50 ~ 70 degree (-58 ~ 158F)
 • Humidity range: 10% ~ 99% RH
 • Power supply: 1.5V*1 (AAA size)
 • Device dimension: 10.5*9.8*2.4cm
 • Package size: 18*13*4cm

ความชื้นอากาศในวันหนึ่งๆ จะเปลี่ยนแปลง โดยมีความชื้นอากาศสูงในเวลากลางคืนและตอนเช้า เพราะอุณหภูมิของอากาศต่ำจึงรับไอน้ำในอากาศได้น้อย ส่วนในตอนกลางวันอุณหภูมิของอากาศสูงขึ้นจึงรับไอน้ำได้อีกมากหรืออาจกล่าวได้ว่า ถ้าความชื้นในอากาศมีมาก การระเหยของน้ำจากแหล่งต่างๆ จะน้อย เสื้อผ้าที่ตากจะแห้งช้า หรือรู้สึกเหนียวตัวและอึดอัด แต่ถ้าความชื้นในอากาศมีน้อยหรืออากาศแห้ง จะรู้สึกเย็นสบาย เสื้อผ้าแห้งง่ายดังนั้นแล้วความหมายของคำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

1. ความชื้นอากาศ (Humidity) คือ ปริมาณไอน้ำที่ปะปนอยู่ในอากาศ ซึ่งได้มาจากการระเหยของแหล่งน้ำต่างๆ

2. อากาศอิ่มตัว (Saturated Vapour) คือ อากาศที่มีไอน้ำอยู่ในปริมาณเต็มที่ และรับไอน้ำจากที่อื่นอีกไม่ได้แล้วอากาศที่มีอุณหภมิสูงจะรับไอน้ำได้มากกว่าอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำ ถ้าอากาศอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถรับไอน้ำได้อีก แสดงว่าอากาศขณะนั้นอิ่มตัวด้วยไอน้ำ เรียกสภาวะนี้ว่า อากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ หรืออากาศอิ่มตัว ซึ่งเป็นสภาวะที่อากาศมีความชื้นมากที่สุด

อากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร ณ อุณหภูมิต่าง ๆ กัน จะรับไอน้ำได้ดังนี้

ที่ 10 องศาเซลเซียส อากาศจะสามารถรับปริมาณไอน้ำได้มากที่สุดประมาณ 9.3 กรัมต่อลบ.ม.
ที่ 20 องศาเซลเซียส อากาศจะสามารถรับปริมาณไอน้ำได้มากที่สุดประมาณ 17.5 กรัมต่อลบ.ม.
ที่ 30 องศาเซลเซียส อากาศจะสามารถรับปริมาณไอน้ำได้มากที่สุดประมาณ 30.5 กรัมต่อลบ.ม.

3. เครื่องมือที่ใช้วัดความชื้นของอากาศ เรียกว่า ไฮกรอมิเตอร์ โดยที่ไฮกรอมิเตอร์ที่นิยมใช้กัน จะประกอบด้วย เทอร์มอมิเตอร์ 2 อัน อันหนึ่งเป็นเทอร์มอมิเตอร์ธรรมดา เรียกว่า เทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแห้ง ส่วนอีกอันหนึ่งเรียกว่า เทอร์มอมิเตอร์กระเปาะเปียก ซึ่งเป็นเทอร์มอมิเตอร์ธรรมดาหุ้มกระเปาะด้วยผ้ามัสลินมีด้ายผูกโยงไปยังแก้วน้ำ ให้น้ำซึมมาตามด้ายดิบจนถึงผ้ามัสลิน ถ้าในอากาศมีไอน้ำน้อย หรืออากาศแห้ง น้ำที่ผ้ามัสลินจะระเหยออกมามาก ในการระเหยของน้ำต้องใช้ความร้อนจำนวนหนึ่ง ซึ่งดึงมาจากภายในเทอร์มอมิเตอร์ ทำให้อุณหภูมิขอเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะเปียกลดลง จึงอ่านค่าได้ต่ำกว่าเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแห้ง แต่เมื่ออากาศมีไอน้ำมาก หรือมีความชื้นสูง อากาศโดยรอบจะไม่สามารถรับไอน้ำไว้ได้อีก น้ำที่ผ้ามัสลินจึงไม่มีการระเหยหรือระเหยได้น้อยมาก ค่าที่อ่านได้จากเทอร์มอมิเตอร์ทั้ง 2 จึงใกล้เคียงกัน

4. วิธีวัดค่าความชื้นของอากาศ วัดได้ 2 วิธีคือ

4.1 ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity) คือ อัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำในอากาศกับปริมาตรของอากาศนั้นหน่วยวัดความชื้นสัมบูรณ์คือ

4.2 ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) คือ ปริมาณเปรียบเทียบระหว่างระหว่างมวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศขณะนั้นกับมวลของไอน้ำในอากาศอิ่มตัวที่อุณหภูมิและปริมาตรเดียวกัน นิยมคิดเป็นร้อยละณ อุณหภูมิหนึ่ง อากาศสามารถรับไอน้ำไว้ได้จนถึงขีดที่อากาศไม่สามารถรับไอน้ำไว้ได้อีก เรียกว่า อากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ (ความชื้น 100%) ตามปกติจำนวนไอน้ำจริงๆ ที่มีอยู่ในอากาศจะมีน้อยกว่าจำนวนไอน้ำเมื่ออากาศอิ่มตัว

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HY03-Hygrometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ภายใน ภายนอก เครื่องวัดความชื้น และนาฬิกา HTC2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *